Header Ads

ระยอง - นักวิ่ง 5,200 คน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง GC Rayong Marathon 2019 ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมไลฟ์สไตล์ของผู้คนยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ

เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 17 พ.ย.2562 ที่บริเวณหน้าศูนย์พัฒนากีฬากองทัพอากาศ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งสมัครเล่นกว่า 5,200 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง GC Rayong Marathon 2019 ครั้งที่ 19 มีนายบุญชัย ชุณหวิกสิต รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นาวาอากศตรีหญิงศันศนีย์ มังคละศิริ หัวหน้าฝ่ายบริการสถานีรายงานบ้านเพ นางสาวเกตน์สิรี สมบูรณ์ศิลป์ รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานระยอง นายไพรัตน์ อรุณเวสสะเศรษฐ นายกเทศมนตรีตำบลเพ และนายธานินทร์ บุญธาราม ประธานชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพ ร่วมกิจกรรม โดยปีนี้แบ่งการแข่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ระยะมาราธอน 42 กิโลเมตร ระยะฮาร์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร ระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และระยะไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมส่งเสริมไลฟ์สไตล์ของผู้คนยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ กระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง อีกทั้งนักวิ่งทุกคนจะได้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการสวมใส่เสื้อที่แปรรูปมาจากขวดพลาสติกใส (PET) ใช้แล้ว มาผ่านกระบวนการทำเป็นเส้นใย Polyester 100% ทำให้ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้อีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน …
 วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.