Header Ads

ชุมพร-มณฑลทหารบก ที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562


วันที่ 15พ.ย.2562 พล.ต.พรชัย อินทนู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เป็นประธาน ในพิธี เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562ิอย่างเป็นทางการ ณ.ลานพิธีภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

โดยมีผู้บังคับบัญชา นายทหารเจ้าหน้าที่ และพลทหาร เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับทหารใหม่

พล.ต.พรชัย อินทนู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้ให้โอวาทแด่ ทหารใหม่ และน้องๆทหารว่า

ในนามของข้าราชการ และผู้บังคับบัญชา ของค่ายเขตอุดมศักดิ์ รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ทหารใหม่ทุกนาย แสดงเจตจำนง เข้ามารับใช้ชาติ ด้วยการเป็นทหารกองประจำการ และพวกเราทุกคนถือว่า ทหารใหม่คือผู้เสียสละอย่างแท้จริง

นับตั้งแต่วันแรกที่ทหารใหม่ ได้เดินทางมาภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์แห่งนี้ ขอให้ถือว่าเป็นบ้านหลังที่ 2 ที่ทุกคนจะพักอาศัยอย่างอบอุ่น

ในการฝึกเราได้รับนโยบายจากกองทัพบก ให้ดูแลทหารใหม่เป็นญาติ เป็นพี่เป็นน้อง ซึ่งเรายึดถือและปฏิบัติมา ตามกฏระเบียบของกองทัพ เรื่องการลงโทษจะไม่มีการใช้ทำผิดวิธีเป็นอันขาด การลงโทษคือการออกกำลังกาย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเอง ทำให้มีการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ ให้มีความเป็นทหาร ทั้งด้านวินัย และความอดทน


ภาพ/ข่าว ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร )รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.