Header Ads

ชุมพร-มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จัดพิธี รับ-ส่งทหารกองประจำการผลัดที2 ประจำปี 2562

วันที่ 1 พ.ย. 2562 พล.ต.พรชัย อินทนู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี รับ=ส่งทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 ในการตรวจเลือกมีทั้งหมด 3 แผนกด้วยกัน คือ แผนกทหารบก แผนกทหารเรือ แผนกทหารอากาศ ซึ่งมีทหารประจำแผนกทหารบก ในเขตพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 44ค่ายเขตอุดมศักดิ์จำนวนทั้งสิ้น 254นาย แผนกทหารเรือ 69นาย  แผนกทหารอากาศ 69นายพล,ต.พรชัย อินทนู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 กล่าวว่า ขอต้อนรับ ทหารกองเกิน และผู้ปกครองที่มาส่งลูกหลาน เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการทุกๆคนด้วยความยินดียิ่ง

การเข้ามาเป็นทหารใหม่ เพื่อรับใช้ชาติถือว่า เป็นผู้มีเกียติอย่างยิ่ง และเป็นผู้ที่เสียสละเป็นอย่างสูง ขอให้ทุกๆคนที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ ไม่ว่าจะปฎิบัติ ในหน้าที่ตำแหน่งใด ทุกๆคนมีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะช่วย สอดส่งดูแลบุตรหลานของท่าน ที่มาเป็นทหารกองประจำการ ในค่ายเขคอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ให้ห่างไกลยาเสพติดทุกชนิดภาพ/ข่าว ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.