Header Ads

ทหารหมวกแดง 401 รุดสร้างความสัมพันธ์เดินเท้ามอบถุงยังชีพให้กับ ผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส พร้อมมอบถุงยังชีพซับน้ำตาใจถึงใจเพื่อช่วยเหลือเยียวยา ที่จังหวัดนราธิวาส


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่บ้านเลขที่ 232/4 ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ร.ต. พนม รมลำดวน หัวหน้าสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่ 401 พร้อมด้วย ร.ท. นิติกร จันทร์คำ รอง ผบ. ร้อยปืนเล็กที่ 4  ฉก.นย.ทร.33 และคณะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ พร้อมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภคไว้ใช้ในครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส     โดยได้ลงพื้นที่ ที่บ้านเลขที่ที่ 232/4 ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส มีนางลีเยาะ มะแซสะอิ อายุ 87 ปี อาศัยอยู่กับลูกชาย และ หลาน อยู่รวมกัน 4 คน เป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ซึ่งปัจจุบันนางลีเยาะ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยร.ต. พนม รมลำดวน ได้มอบถุงยังชีพ และสิ่งของเครื่องใช้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น นอกจากนี้ทางสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่ 401 ได้นำทีมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในการยื่นคำขอบัตรผู้พิการเนื่องจากผู้ป่วยติดเตียงมีอาการหลากหลายเช่นสายตาพร่ามัว หูฟังไม่ค่อยได้ยิน และไม่สามารถเดินทางไปมาได้


      ทั้งนี้การลงพื้นที่มอบสิ่งของในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น เพื่อคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ลดภาระและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีความสุข และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่ครอบครัวผู้ที่ประสบปัญหาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งผู้รับมอบ และคนในครอบครัวต่างก็มีขวัญ และกำลังใจดี เมื่อยามเห็นเจ้าหน้าที่ทหารมาตรวจเยี่ยม และให้ความสำคัญอีกด้วย
                                      //////////////////////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.