Header Ads

เปิดแล้วคลินิกกัญชาทางการแพทย์รักษา 3 กลุ่มโรคทุกศุกร์แรกของเดือน รพ.เพชรบูรณ์

   
       เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  นายแพทย์พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ พร้อมตัดริบบิ้นเปิดคลินิกและพบปะให้กำลังใจผู้ป่วยที่มาลงชื่อรอรับการรักษาด้วยสารสกัดจากกัญชา ณ ห้องตรวจสุขภาพครบวงจร ชั้น 1 อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูรลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พันเอกคณิตศร อาสมะ เสนาธิการ กองพลทหารม้าที่ 1 พันตำรวจเอก ศรีธนน เรือนมูล ผู้กำกับการตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ป้องกันจังหวัดเพชรบูรณ์ สถานพินิจเด็กและเยาวชน ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
        ทั้งนี้แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ กล่าวว่าโรงพยาบาลเพชรบูรณ์มีความพร้อมในการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยสามารถใช้สารสกัดจากกัญชาได้อย่างปลอดภัย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยที่จะให้บริการประกอบด้วยกลุ่ม 3 โรค ได้แก่ ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดและมีอาการคลื่นไส้อาเจียน, ใช้บรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย และใช้ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยได้รับการสนับสนุนการจัดสรรเวชภัณฑ์น้ำมันกัญชาผ่านโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในรูปแบบ THC ขนาด 5 มิลลิลิตรจำนวน 200 ขวด โดยจะเปิดบริการในวันศุกร์แรกของเดือนตั้งแต่เวลา 13.00 น.ถึง 16.00 น.ณ ห้องตรวจสุขภาพครบวงจร ชั้น 1 อาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ด้านนายแพทย์พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า พรบ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ. ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัตินี้ กำหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักสากล  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยได้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชา และกระท่อม  เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา ในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น  องค์การเภสัชกรรม  กรมการแพทย์  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ  กรมสุขภาพจิต สำนักงานอาหารและยากำลังดำเนินการ เพื่อให้มีการนำประโยชน์จากพืชสกัดจากกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์บนพื้นฐานตามหลักวิชาการด้านการแพทย์ที่เหมาะสม ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ เชื่ยวชาญตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพตามที่ได้ระบุในกฎหมายใหม่ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น.    ข่าวโดย – ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.