Header Ads

ฉะเชิงเทรา – ชาวชุมชนเคหะบ้านโพธิ์จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ที่ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร หมู่ 3 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ ชาวชุมชนเคหะบ้านโพธิ์ ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร หมู่ 3 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและชาวชุมชนเคหะบ้านโพธิ์มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคึกคัก
* การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทงในครั้งนี้ เพื่อให้ชาวชุมชนได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงของไทยไว้ให้ลูกหลานในอนาคต และส่งเสริมให้ชาวชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สานสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น เกิดความรัก ความสามัคคี นำไปสู่การพัฒนาชุมชน ดั่งคำกล่าวที่ว่า ชุมชนดูแลชุมชน ชุมชนเข้มแข็งและยังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากไม่ต้องเดินทางออกไปลอยกระทงข้างนอก อีกทั้งยังได้กราบไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อพุทธโสธร เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง


** ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จาการสังเกตุ การจัดกิจกรรมลอยกระทงในปีนี้  ได้เน้นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ใช้กระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้มาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ไม่มีใครนำกระทงที่ประดิษฐ์จากโฟมมาลอยในปีนี้ โดยเปลี่ยนมาใช้กระทงที่ประดิษฐ์ด้วยใบตองและวัสดุจากธรรมชาติอื่นๆ เป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในชุมชนต่อไป

*** ข้อมูลภาพข่าวโดย...นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
/////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.