Header Ads

เทศบาลนครระยอง จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่ 37 นครระยองเกมส์!!


     เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลนครระยองร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองและองค์กรบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทยประจำปี 2562 นครระยองเกม ระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2562 ณ.สนามกีฬาจังหวัดระยอง โดยเมื่อปี 2551 เทศบาลนครระยองเคยได้รับเกียรติจากการกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันไปแล้วครั้งหนึ่งในปี 2562 นี้เทศบาลนครระยองได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งในการจัด ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา โดยในครั้งนี้เทศบาลนครระยองมีการเตรียมความพร้อมในการจัดงานการต้อนรับกองทัพนักกีฬาและผู้ติดตามที่จะมาเยือนจังหวัดระยองด้วยความมั่นใจ และหวังว่าพี่น้องชาวจังหวัดระยองก็จะมีส่วนร่วม เขาเป็นหนึ่งในการต้อนรับและดูแล ด้วยความประทับใจซึ่งถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดระยอง อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นรายได้และเศรษฐกิจให้กับชาวระยองอีกด้วย
  ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในการเปิดการแถลงข่าวการจัดงานฯ
โดย นายวรวิทย์ ศุภโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองกล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโดยมุ่งหวังให้นักกีฬาทุกคนได้เล่นกีฬาอย่างมีความสุข เสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ส่งผลให้ เป็นผู้มีความพร้อมทั้ง ทางด้านร่างกาย สติปัญญาจิตใจอารมณ์ โดยการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 11 ประเภทดังนี้ตะกร้อ Table Tennis แบดมินตันเปตองฟุตซอลฟุตบอลวอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลในร่มหมากรุกและหมากฮอส การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จะมีตัวแทน นักกีฬาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ควบคุมและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ตลอดรายการ ...
ราชัญ กองทอง ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.