Header Ads

มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธี รับทหารกองประจำการผลัดที่ 2 ประจำปี 2562

พันเอกสุรจิตร สุขีเมฆ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีรับกองทหารกองเกิน เข้ารับราชการกองประจำการ ผลัดที่ 2 ซึ่งมีการตรวจเลือก มีทั้งหมด 3 แผนก แผนกทหารบกจำนวน 1063 นาย แผนกทหารอากาศจำนวน 272 นาย แผนกทหารเรือจำนวน 370 นาย ซึ่งมีทหารประจำแผนกทหารบกในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ จำนวน 318 นาย
  พันเอกสุรจิตร สุขีเมฆ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 กล่าวต้อนรับทหารกองเกิน และผู้ปกครองที่มาส่งลูกหลาน ที่เข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ณ มณฑลทหารบกที่ 31ว่า การเข้ามาเป็นทหารใหม่ เพื่อรับใช้ชาติถือได้ว่า เป็นผู้ที่มีเกียรติอย่างยิ่ง และเป็นผู้ที่เสียสละเป็นอย่างสูง ขอให้ทหารใหม่ทุกคนที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ ไม่ว่าจะปฏิบัติ ในหน้าที่ตำแหน่งใดๆ ทุกๆคนมีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะช่วยสอดส่องดูแล บุตรหลานของท่านที่มาเป็นทหารกองประจำการใน ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ให้ห่างไกลยาเสพติด มีระเบียบวินัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ครอบครัว และญาติทหารใหม่ ซึ่งในวันนี้ มณฑลทหารบกที่ 31 ได้จัดกิจกรรมการแสดงของทหาร ให้กับพ่อแม่พี่น้อง ที่มาส่งบุตรหลานรับราชการทหาร ในค่ายจิรประวัติ หลังจากนั้น ได้พาพ่อแม่พี่น้องที่มาส่งทหาร ผลัดที่ 2 เข้าชมสถานที่ ของค่ายจิรประวัติ รวมทั้ง สถานที่นอน ของทหารใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครอบครัวและญาติทหารใหม่ ที่มาส่งบุตรหลานในครั้งนี้
!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.