Header Ads

ทัพเรือภาคที่ 3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ก่อนเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก (high season)

          เมื่อวันที่ 4 พ.ย.62 เวลา 14.00 น. นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 และกำลังพลในสังกัด  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่าเรือ และผู้ประกอบการท่าเรือโดยสารให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยทางทะเลเพื่อลดอุบัติเหตุ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้เดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมกับขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต อาทิเช่น เสื้อชูชีพ ห่วงยาง ให้เพียงพอ พร้อมทั้งติดประกาศประชาสัมพันธ์กรณีมีเหตุฉุกเฉิน ทัพเรือภาคที่ 3 จะได้ดำเนินการช่วยเหลือได้ทันท่วงที


ภาพ/ข่าว  เจี๊ยบโฟกัส  ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-ทีวี 13 สยามไทย  082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.