Header Ads

คืบหน้า สะพานเกาะลันตา แห่งที่ 2 ช่วงหัวหิน – คลองหมาก

สส.เขต2 กระบี่ เดินหน้าศึกษา EIA สะพานลันตา แห่งที่ 2  พร้อมด้วยแขวงทางหลวงชนบท และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่  17 พย 2562 ดร.สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง  สส.กระบี่ พรรคภูมใจไทย เขต 2    พร้อมคณะ  ดร.กฤษฎา อนันตกาลต์ , อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายบัญญัติ จันทรวงศ์กุล ผอ.กลุ่มวิชาการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่หัวหิน-คลองหมาก  ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ร่วมสำรวจชี้จุดพื้นที่ เตรียมทำการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  EIA  โครงการก่อสร้างสะพานเกาะลันตา แห่งที่ 2  งบประมาณ29.9ล้านบาท  สำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่สนใจในการศึกษา EIA  โดยมี นักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวเกาะลันตา ร่วม ให้ข้อมูล
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ความคืบหน้าเรื่องสะพานเกาะลันตาว่า ขณะนี้กรมทางหลวงชนบทได้อนุมัติงบประมาณ 29 ล้านบาทผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อศึกษาออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการสร้างสะพานเกาะลันตา ช่วงหัวหิน – คลองหมาก ต่อไป ซึ่งโครงการก่อสร้างสะพานลันตาช่วงแรก บ้านหัวหิน – บ้านคลองหมาก ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมและความคุ้มค่าได้ 2 รูปแบบ คือแบบ Balance cantilever Bridges สะพานคอนกรีต อัดแรงต่อเนื่อง เช่น สะพานสิริลันตา มูลค่าก่อสร้างประมาณ 800 ล้านบาท และแบบที่ 2 แบบ Extra dos cable Bridges แบบผสม เช่นสะพานเจษฎาบดินทร์(นนทบุรี) มูลค่าก่อสร้างประมาณ 1,500 ล้านบาท
 ดร.สฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส.เขต2 จ.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย การศึกษาวิจัยสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  EIA นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติจากการทำโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ้งมีพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการ และผลกระทบจาการดำเนินการสำรวจสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของชาวบ้าน จากโครงการสร้างสะพานเกาะลันตา ช่วงหัวหิน – คลองหมาก โดยที่ผ่านมาเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ 90% ต้องการสร้างสะพานดังกล่าวเนื่องจากการเดินทางไปเกาะลันตาน้อยจะต้องลงแพที่บ้านหัวหิน แล้วข้ามสะพานไปยังเกาะลันตาใหญ่ และถ้าหากมีการเชื่อมหัวหินไปยังเกาะลันตาน้อยจะมีการเชื่องโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่สำคัญของเกาะลันตา

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.