Header Ads

ระยอง - ชาวบ้านจาก 2 ตำบล ในจังหวัดระยอง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาที่ดินทำกิน ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน


          เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2562 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง นายสินธ์ กีรตยาคม แกนนำพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยองและตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาไร้ที่ดินทำกิน ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อ นาย กมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ประสานความคืบหน้ากรณีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้กับชาวบ้าน  2 ตำบล เนื่องจากปัญหาดังกล่าว เรื้อรังมานานกว่า 30 ปีแล้ว ขณะที่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนยังคงพยายามเคลื่อนไหวและขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง เพื่อขอทราบความคืบหน้าแต่ไม่เคยได้รับคำตอบจากหน่วยงานใด
          นายสินธ์ ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า ชาวบ้านจาก 2 ตำบลดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาที่ดินทำกินกว่า 4  หมื่นกว่าไร่ เนื่องจากที่ดินทำกินของชาวบ้านบางส่วนทับซ้อน และจากการรังวัดแนวเขตพบว่าพื้นที่นั้นอยู่ในเขตป่าหวงห้าม กรมป่าไม้ ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2492 โดยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา ชาวบ้านพยายามเคลื่อนไหว และเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศช่วยหาแนวทาง การแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับชาวบ้าน ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มารับเรื่องและรับฟังปัญหาในพื้นที่ที่เดือดร้อนมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งชาวบ้านก็ยืนยันมาโดยตลอดว่า การเรียกร้องเพื่อแก้ปัญหา โดยอนุญาตและออกเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านสามารถเข้าไปใช้ทำกินได้เพียงเท่านั้น ไม่ได้หวังจะยึดครอบครองที่ดินแต่อย่างใด
          นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ได้ประเด็นเยอะซึ่งได้พยายามรวมรวมเพื่อหาทางแก้ไขที่กลมกล่อมที่สุดและจะทำอย่างไรให้ปัญหาในประเด็นที่เป็นกัลยานิมิตรประชาชนได้รับการแก้ไข และเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาหากมีการพูดคุยกันดีๆ คงหาทางออกได้ ซึ่งจะได้ดำเนินการหาทางแก้ไขกันต่อไป....
วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.