Header Ads

สหกรณ์ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกว่า 2 ล้านบาท

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 พ.ย.62 พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด และผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ รองประธานกรรมการสหกรณ์ฯ กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ และผู้แทนจากบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ณ สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสัตหีบการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ นับเป็ฯปีที่ 19 ที่ได้จัดสรรเงินกำไรของสหกรณ์ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก ซึ่งในปี 2562 มีสมาชิกเสนอขอรับทุนการศึกษาและมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศสหกรณ์ฯ รวม 389 ราย รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 1,194,500 บาท คณะกรรมการดำเนินการโดยผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้อนุมัติให้บุตรสมาชิกได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด ซึ่งในปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สมทบเงินทุนร่วมด้วยจำนวน 50,000 บาท โดยหลังจากมอบทุนการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ได้กรุณาให้โอวาทแก่ผู้รับมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนต่อไป

ภาพ/ข่าว  เจี๊ยบโฟกัส ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-ทีวี 13 สยามไทย  082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.