Header Ads

ร้อยเอ็ด... ทหารใหม่ไปกอง.โบกมือหยอยๆ.บอกน้องจะไปชายแดน.จำห่างร้าง ไกลแฟน.อย่าหมองสองปีกลับมา.มทบ.27 ต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562

         วันพุธที่ 1 พย. 2562 เวลา 07.00 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม มทบ.27  กำหนดการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562ในวันนี้จะเป็นการส่งทหารบกผลัดที่ 2 และทหารเรือผลัดที่ 3 ข้ารับราชกรจำนวน 1,589  นาย เป็นทหารจากจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1,126 นายจังหวัดยโสธร จำนวน 463
สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.