Header Ads

อำเภอสองประชุมแกนนำหมู่บ้านสร้างการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ปี2563


            เมื่อเวลา 14.00น.ของวันที่22พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดดอนชัย หมู่ที่1ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายกืติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมเตียมความพร้อมการเฝ้าระวังการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน มีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ดังนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ"หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม "สาธารณสุขอำเภอสอง"ตัวแทนสถานีตำรวจภูธรสะเอียบ "หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พร.1(ป่าแม่สอง) "หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านแม่พร้าว"เกษตรอำเภอสอง " ผอ.รพ.สต.สะเอียบป่าเลา "ผอ.รพ.สต.สะเอียบนาหลวง"กำนันตำบลสะเอียบ"ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน อาสาสมัครดับไใฟป่าแต่ละหมู่บ้าน และหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม นำโดยนายกิติ เตียวตระกูลวัฒน์ หัวหน้าหน่วยฯ จนท.อช.แม่ยมและราษฎรตำบลสะเอียบจำนวนกว่า100คนได้เข้าร่วมประชุมวางแนวทางการป้องกันและควบคุมไฟป่าประจำปี2563 สืบเนื่องในปีที่ผ่านมาตำบลสะเอียบถือว่าเป็นจุดเสี่ยงที่ปัญหาไฟป่าและหมอกควันติดอันดับที่1ของอำเภอวันนี้จึงได้มีการประเตียมความพร้อมทุกรูปแบบในการป้องกันในปีนี้ที่จะถึงฤดูกาลเกิดไฟป่าและในที่ประชุมเห็นชอบมีการตรวจคัดกรองคนเข้าป่าตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปและร่วมแรงร่วมใจเพื่อลดpm.2.5 ให้มีน้อยที่สุดเพื่อสุขภาพพลานามัยของชาวชุมชนสะเอียบสืบต่อไป


ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงาน โทร- 095-6750659

ขับเคลื่อนโดย Blogger.