Header Ads

จ.ฉะเชิงเทราแถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2562

    วันนี้ (5 พ.ย. 62) ที่บริเวณพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรี เมืองฉะเชิงเทรา  นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา  นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราและพ.ต.อ.มนตรี รอดปราณี ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานนมัสการหลวงโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 8 – 17 พฤศจิกายน 2562 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้ง เพื่อหารายได้สมทบทุนกิจการกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมในงานประกอบด้วย    ขบวนแห่หลวงพ่อโสธรที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ทั้งทางบกและทางน้ำ/ การแสดงวงโยธวาทิต (แปดริ้วแบรนด์) กว่า 500 คน รวม 16 สถาบัน / การแสดงนาฎศิลป์ กว่า 350 คน รวม 15 สถาบัน /กิจกรรมประเพณีแข่งขันเรือพาย /การแสดงมหกรรมดนตรีไทย และมหกรรมดนตรีลูกทุ่งของนักเรียนจากสถาบันต่าง ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา/ การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน /การออกร้านนิทรรศการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และการแสดงดนตรีจากศิลปินค่ายต่างๆ มากมาย     
          ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต่อว่า ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกันจัดงานนมัสการ     หลวงพ่อโสธรฯ เมื่อปี พ.ศ.2433 เพื่อรำลึกถึงบุญญาภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโสธร เมื่อครั้งที่ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราได้รอดพ้นจากการเกิดโรคระบาดไข้ทรพิษหรือฝีดาษระบาดหนัก ด้วยการจัดงานสมโภชน์และแห่องค์หลวงพ่อโสธรทั้งทางบกและทางน้ำ อันเป็นประเพณีติดต่อกันมาไม่เคยว่างเว้นแม้แต่
ปีเดียว ประชาชนสองฝั่งแม่น้ำบางปะกงและสองฝั่งถนนที่ขบวนหลวงพ่อโสธรผ่านต่างกราบไหว้บูชา
ตั้งเครื่องสูงถวายด้วยความรำลึกถึงพระคุณในบุญญาภินิหารในกาลครั้งนั้น จึงของเชิญประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีบ้านเรือนตามสองฝั่งแม่น้ำบางปะกงและสองฝั่งถนนที่ขบวนหลวงพ่อโสธรผ่าน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เดินทางไปเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา  พ.ศ. 2562 ติดตั้งกระจกรับบารมีเพื่อให้เกิดภาพสะท้อนขององค์หลวงพ่อโสธรเข้าบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัย
ตามเส้นทางที่ทางจังหวัดกำหนดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
    จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 8 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสนาม หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
****************************
สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.