Header Ads

ระยอง - ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ร่วมสืบสาน งานลอยกระทงประจำปี 2562เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ระยอง นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดระยอง นายทิม บุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดระยอง คุณสุนิสา ภูธนะกูล เลขาสภาสตรี จังหวัดระยอง นายธนภัทร วงษ์ประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ระยอง พร้อมผู้บริหารบริษัท อันซีน Organizer จำกัด ร่วมเปิดงานลอยกระทงประจำปี 2562


นายธนภัทร วงษ์ประเสริฐ กล่าวว่า ในนามผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง มีความยินดีและขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมพิธีเปิด “งานลอยกระทงประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง แห่งนี้ ซึ่งเป็นการจัดงานร่วมกันระหว่าง จังหวัดระยอง สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดระยอง และบริษัท อันซีน Organizer จำกัด
ซึ่งมีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยให้ดำรงสืบต่อไป อีกทั้งช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมของไทย
โดยในปีนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม
1. ประกวดการทำกระทงภายใต้แนวคิด "กระทงประณีต หัตถศิลป์ไทยสร้างสรรค์ "
ชิงเงินรางวัลและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท
โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ
• ระดับประชาชนทั่วไป
• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษา
2. การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562
ชิงเงินรางวัลและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และสายสะพาย
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งจะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ประเพณีไทยอันดีงาม และเป็นหนึ่งในกิจกรรมอันป็นประโยชน์กับเยาวชนและประชาชน พร้อมทั้งสร้างความสุขให้กับทุกท่าน

ข่าวโดย...ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.