Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์เปิดการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2562

จังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี 2562  ประเภท เรือยาวใหญ่  ฝีพายไม่เกิน 55 คน เฉลิมพระเกียรติ  ณ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ดังกล่าว ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562   ซึ่งโดยแบ่งการจัดกิจกรรมดังนี้  วันที่ 25 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP  ซึ่งการจัดแข่งเรือในครั้งนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาวในจังหวัดนครสวรรค์ ให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ สร้างรายได้ให้ชุมชนอีกด้วย โดย แบ่งประเภทเรือยาวเข้าแข่งขัน 4 ประเภท คือ เรือยาวใหญ่ เรือยาวกลาง เรือยาวเล็กและเรือยาวเล็กภายในจังหวัด ซึ่งในการจัดการแข่งขันเรือของจังหวัดนครสวรรค์ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้ามาชมการแข่งขันกันเป็นจำนวนมาก
!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.