Header Ads

จ.อุทัยธานี การจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี 2562 ณ พื้นที่โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแกไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่ 28 พ.ย.62 โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง พร้อม นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สิงห์ไกร ผกก.สภ.บ้านไร่ นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นางสาวสุชารัตน์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุทัยธานี พร้อมหัวหน้าส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่ได้เข้าร่วมงานการแถลงข่าวในครั้งนี้

แถลงข่าวการจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้งประจำปี 2562 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ(UNESCO)ได้ประกาศให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบชีววิทยาและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสายเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ และตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นการระลึกเกียรติภูมิ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อีกที้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีหลายแห่ง ที่น่าเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย หรือ ที่รู้จักในนาม"เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง"ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO)ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกที่ควรค่าแก่การดูแลรักษาและนำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยครั้งต่อไป

ข่าวโดย//////นายสำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.