Header Ads

นครนายก . งานประเพณี ลอยกระทงลาวเวียงวัดคีรีวัน ประจำปี 2562


วัดคีรีวันร่วมกับคณะกรรมการผู้นำชุมชน จัดงานประเพณี ลอยกระทงลาวเวียง ประจำปี 2562
ที่ ตลาดลาวเวียงคีรีวัน หมุ่ที่ 1 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงลาวเวียงวัดคีรีวัน ท่านพระครูอุดมกิจจานุกุล เจ้าคณะตำบลเขต1 เจ้าอาวาสวัดครีวันเป็นประธานสงฆ์  โดยมีคุณสุมาลี นาคสุข คุณวกุล เข็มนาค ผู้จัดการชุมชนไทยเวียงวัดคีรีวันและตลาดลาวเวียงวัดคีรีวัน พร้อมมีหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ชาวบ้านชุมชนไทยเวียงวัดครีวัน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน พร้อมเชิญประธานในพิธี พร้อมคณะร่วมลอยกระทง  ชมการแสดงเสียงพิณ  ชม ช้อป เที่ยวเพลิน สินค้าชุมชน วิถีถิ่น ไทยเวียงคีรีวัน และร่วมรำวงย้อนยุค
ด้วยชุมชนไทยเวียงวัดคีรีวัน เป็นชุมชนชาวไทย เชื้อสายลาวเวียงจันทร์ มีการรวมตัวจาก 3 หมู่บ้าน ในเขต 2 จังหวัดนครนายก ได้แก่หมู่ที่ 1 บ้านคีรีวัน ตำบลศรีนาวา จังหวัดนครนายก หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งเข้ ตำบลศรีนาวา จังหวัดนครนายก และหมู่ที่ 8 บ้านคลองสีเสียด ตำบลหินตั้ง จังหวัดนครนายก โดยมีวัดคีรีวันตั้งอยู่บนเขากระเหรี่ยง เป็นศูนย์รวมของชุมชน
สืบเนื่องจาก ท่านพระครูอุดมกิจจานุกิจ เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน เล็งเห็นความสำคัญของการสืบสาน วัฒนธรรมลาวเวียง ของคนในชุมชนรอบวัดให้คงอยู่ และดำเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ตามปฏิทินไทยเวียงคีรีวัน ตลอด 12 เดือน โดยยึดการจัดกิจกรรม ตาม ฮิต 12 คลอง 14 เป็นต้นมา

สมบัติ เนินใหม่ ข่าว// รัชชานนท์ เนินใหม่ ภาพ// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.