Header Ads

เทศบาลตำบลทับมา คว้ารางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่  31  ตุลาคม  2562 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา พร้อมด้วย นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา นายสรวิชญ์ เพชรนคร รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา และหัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมในพิธีรับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
โดยเทศบาลตำบลทับมา  อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ได้รับรางวัลประเภททั่วไป  ระดับชมเชย  จากพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ณ  ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล  กรุงเทพมหานคร


ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.