Header Ads

ชุมพร มอบ บ้านกาชาดรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้ลุงวัย 86 ในพื้นที่ ต.นากระตาม


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. ที่บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 7 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร เดินทางไปมอบบ้านให้แก่ นายพร แก้วมณี ในโครงการ "บ้านกาชาดรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ประชาชนจิตอาสา และ อสม. ประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีมอบบ้าน ซึ่งเป็นหลังแรกของอำเภอท่าแซะ ที่ได้รับจาก "บ้านกาชาดรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้" และเป็นหลังที่ 5 ของจังหวัดชุมพร ที่ได้มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่พักอาศัย

 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า "โครงการบ้านกาชาดรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ที่ไม่มีที่พักอาศัย ผู้ด้อยโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดย นายพร แก้วมณี อายุ 86 ปี มีรายได้จากอาชีพเผาถ่าน และเบี้ยเลี้ยงชีพ มีบุตร 3 คน แต่ก็ได้แยกย้ายกันไปมีครอบครัวของตนเอง จึงต้องอาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านไม้ชั้นเดียว ซึ่งมีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก และเป็นผู้มีรายได้น้อย มีความประพฤติดี ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประกอบอาชีพสุจริต อำเภอท่าแซะจึงได้คัดเลือกเข้าโครงการดังกล่าว โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการจำนวน 70,000 บาท และรับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาช่วยกันทำจนทำให้การก่อสร้างบ้านแล้ว เสร็จด้วยความเรียบร้อยดี

 นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เป็นองค์กรสาธารณกุศล ปฏิบัติงานเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีความทุกข์ยากเดือดร้อน ปัจจุบันประชาชนบางส่วนในพื้นที่จังหวัดชุมพร ยังมีความเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย ดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรที่มีรายได้น้อย ให้มีที่อยู่อาศัยมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรจึงได้จัดทำ "โครงการบ้านกาชาดรวมน้ำใจ ปีงบประมาณ 2562" ขึ้น ซึ่งงบประมาณ "โครงการบ้านกาชาดรวมน้ำใจ" ก็มาจากการออกร้านกาชาดและการจำหน่ายสลากกาชาด ในงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร โดยปีนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2562 ณ โครงการพัฒนาหนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ข่าวโดย.ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร )รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.