Header Ads

อาชีวะถูกใจได้สื่อการสอนเป็นเครื่องปรับอากาศกว่า 200 เครื่อง จากมิตซูบิชิ


นายณรงค์  แผ้วพลสง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับมอบเครื่องปรับอากาศจากบริษัท   มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  จำนวน 221 เครื่อง  มูลค่ารวม 6,171,514 บาท เพื่อมอบให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 87 แห่ง (วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยสารพัดช่าง)  ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสาขาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพภายหลังจากจบการศึกษาอีกด้วย ปัจจุบันธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศหรือแอร์บ้าน รวมทั้งร้านที่รับติดตั้งแอร์, ซ่อมแอร์และล้างแอร์ ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ยังมีจำนวนไม่มากนัก  จึงเป็นโอกาสดีที่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา จะได้นำความรู้และทักษะการซ่อม การประกอบตัวเครื่อง ที่ได้จากสื่อการสอนที่เป็นเครื่องปรับอากาศจริง  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ประกอบการแนวโน้มความต้องการของตลาดเครื่องปรับอากาศจะขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากฤดูร้อนมีช่วงเวลาที่ยาวนานมากขึ้น และการขยายตัวของเมืองก็มีมากขึ้นด้วย เครื่องปรับอากาศจึงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความจำเป็น มีความต้องการสูง การจูงใจผู้ซื้อทั้งด้านคุณภาพ และราคาก็มีการแข่งขันกันสูงมากขึ้นโดยจะมุ่งเน้นด้านการบริการที่ดี และเครื่องปรับอากาศจะต้องมีเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้านนายยาซูชิ โมริยามะ  กรรมการผู้จัดการบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด ได้มอบเงินทุนจำนวน 500,000 บาท ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ สาขาเครื่องทำความเย็น ของอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสาขาเครื่องทำความเย็น โดยสนับสนุนมาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว เพราะเชื่อว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของเครื่องปรับอากาศ ควรเริ่มสร้างความองค์ความรู้ วิธีใช้ที่ถูกต้องและการสร้างการบริการที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐานให้กับผู้ใช้ในอนาคต นั่นคือ กลุ่มเยาวชนที่เรียนด้านอาชีวศึกษา ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจจากลูกค้า องค์ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ ก็เป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืน มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
นายณรงค์  แผ้วพลสง  กล่าวปิดท้ายว่า ปัจจุบันการเรียนวิชาชีพ ได้ขยายวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน มีผู้ที่เรียนจบระดับปริญญา มาสมัครเรียนอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และหลักสูตรระยะสั้นมากขึ้น เพราะต้องการหาช่องทางในการทำงานได้ง่ายขึ้น มีทักษะอาชีพตรงกับความต้องการของผู้จ้างงาน  โดยเฉพาะหลักสูตรเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ อาชีวศึกษาสอนทั้งการติดตั้ง การล้างทำความสะอาด และการซ่อมบำรุง ผู้เรียนนำไปใช้เป็นพื้นฐานความรู้ในการสมัครงาน การประกอบอาชีพส่วนตัว และการดูแลเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน หากประชาชนสนใจสามารถติดต่อเรียนได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างได้ทุกแห่ง


ข่าวโดย...กลุ่มประชาสัมพันธ์
26 พฤศจิกายน 2562

ขับเคลื่อนโดย Blogger.