Header Ads

กองทัพเรือ มอบทุนการศึกษาจำนวนกว่า 1.8 ล้านบาท แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (19 พ.ย.62) ที่สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งกองทัพเรือได้กำหนดประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียงกันใน 5 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพ, สัตหีบ, ทัพเรือภาคที่ 2, ทัพเรือภาคที่ 3 และกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน
          สำหรับการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ กองทัพเรือได้มอบให้ฐานทัพเรือสัตหีบรับผิดชอบในการดำเนินการจัดพิธีฯ ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการกองทัพเรือแล้ว สำหรับพื้นที่สัตหีบมีบุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือที่ได้รับทุนในครั้งนี้ จำนวน 563 ทุน และทุนสำหรับบุตรข้าราชการที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 8 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 1.8 ล้านบาท          พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้เติบโตเป็นใหญ่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งกองทัพเรือได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้มาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการจัดให้มีสวัสดิการรวมทั้งกิจการเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาของบุตรข้าราชการและครอบครัวมาโดยตลอด การมอบทุนการศึกษาแก่บุตราข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญและมีประโยชน์อีกกิจกรรมหนึ่ง ในด้านการส่งเสริมการศึกษาซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีและขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกท่านตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติตนและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและจริยธรรมอันดีรวมทั้งต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่และครูบาอาจารย์ เพื่อจะได้เติบโตเป็นคนดีในสังคมและประเทศชาติต่อไป

ภาพ/ข่าว  เจี๊ยบโฟกัส  ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-ทีวี 13 สยามไทย  082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.