Header Ads

จ.อุทัยธานี!! ร่วมเป็นเกียรติ และรับชมการแข่งขันชกมวยไทยการกุศล ต้านภัยยาเสพติด 18 พ.ย.62

เมื่อเวลา 9.00 น.ของวันที่ 18 พ.ย.2562 โดยมี พ.ต.อ สาโรจน์ พิมพ์คุณากร ผกก.สภ.เมืองอุทัยธานี ร่วมแถลงข่าวการชมการแข่งขันชกมวยไทยการกุศล ต้านภัยยาเสพติด พร้อม นายยงยุทธ บุษวดี ประกบคู่มวย นายวี ลพบุรี ผู้ใหญ่วี ประกบคู่มวย คุณเล็ก พิจิตร ประกบคู่มวยและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน ตำรวจสถานี ตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ได้มีการจัดแข่งขันชกมวยไทย ต้านภัยยาเสพติด ในวันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ สนามมวยชั่วคราวสามแยกวัดสิงห์(ข้างวิทยาลัยเทคนิคอุทัย)ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันเหตุอาชญากรรมและต้านภัยยาเสพติด เพื่อเป็นกองทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในอำเภอเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและโดยรอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการให้สะดวกมากขึ้น ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกจำหน่ายบัตรชมการชกมวยไทยในจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง หากท่านพบเห็นสามารถให้การสนับสนุนได้ตามความสมัครใจ และไม่มีการบังคับขู่เข็ญใดๆทั้งสิ้น ไม่ขอรับการเรี่ยไร และบริจาคใดๆทั้งสิ้นนอกจากการจำหน่ายบัตรเท่านั้น


////////สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.