Header Ads

ผบ.ฉก.นราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ ชรบ./ อรบ.ศรีภิญโญ พร้อมย้ำไม่ประมาทหลังโจรใต้ถล่มป้อมที่ยะลาดับ 15 ราย        เมื่อ13พ.ย.62เวลา12.00 น  พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.ฉก.นราธิวาส/ผอ.ศปพร. พร้อมด้วยพ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ. ฉก.ทพ.46  .พ.ต.อ.จรัส เส็มสัน ผกก.สภ.รือเสาะและ นายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอาวุโสอำเภอรือเสาะ ลงพื้นที่บ้านศรีภิญโญ ม.6ต.โคกสะตอ พบปะให้กำลังใจ  ชรบ. /อรบ.และประชาชนในพื้นที่  โดยมีนายอนุชาติ  เตะหมะ  ผู้ใหญ่บ้าน ศรีภิญโญ ม.6 ให้การต้อนรับ


       ทั้งนี้ พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ในพื้นที่ ให้คำแนะนำในการป้องกันตนเอง หมู่บ้านชุมชน โดยได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับประชาชน ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และมอบสิ่งอุปโภคบริโภคให้กับชรบ.อรบ. และประชาชน ในพื้นที่ .เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างขวัญกำลังใจ

         อย่างไรก็ตามพล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ได้กำชับให้ทุกชุดปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยไม่เสียขวัญกับเหตุการณ์ที่ จ.ยะลา หากทุกคนไม่ประมาท และต้องมีการข่าวที่ดีและชัดเจนพอสมควร ที่สำคัญให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ฐานปฏิบัติการณ์ของภาครัฐ พร้อมรับมือกับกลุ่มผู้ไม่หวังดีอย่างทันท่วงที ต้องมีความพร้อมตลอดเวลา และได้ตรวจเยี่ยม ป้อมชุดคุ้มครองหมู่บ้าน ให้กำลังใจพร้อมให้คำแนะนำเมื่อเจอสถานการณ์ให้เข้าที่ปลอดภัย แจ้งเหตุต่อหน่วยกำลังทำให้ผู้ก่อการร้าย.มีเวลาน้อยด้วยการใช้เสียงแสงเช่นไซเรน ออด กริ่งให้บ้านอื่นๆในชุมชนทราบและตื่นตัวต่อเหตุการณ์ ทำให้กลุ่มคนร้ายรีบหลบหนีไป

ข่าวโดย...ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ นราธิวาส โทร.0831850549
ขับเคลื่อนโดย Blogger.