Header Ads

จังหวัดตราด จัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน


                วันที่ 14พ.ย.2562 ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่จังหวัดตราด ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562  ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด จัดขึ้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด 

                   ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เห็นชอบการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในฐานะทรงเป็น  “พระบิดาแห่งฝนหลวง” เนื่องจากตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริ โครงการฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการฝนหลวงเพื่อบรรเทาทุกข์แก่มวลพสกนิกรให้รอดพ้นจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ  และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด โดยกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ  จึงจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ขึ้นในวันนี้ พร้อมกับจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ สำหรับการจัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงครั้งนี้ ประกอบไปด้วย พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด (จำนวน 1 พาน) และการกล่าวคำถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวจังหวัดตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.