Header Ads

เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง จังหวัดกำแพงเพชร สังกัด สบอ. 12 พบเลียงผา(สัตว์ป่าสงวน) พลัดหลง รีบเข้าช่วยเหลือนำไปอนุบาล รอปล่อยคืนสู่ป่า

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง รายงานว่าพบเลียงผา ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน พลัดหลงจากป่าอนุรักษ์ มาอยู่ที่บริเวณป่าหลังบ้านปางขนุน ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชุมชนห่างออกมาจากแนวเขตป่าอนุรักษ์ ประมาณ 6 กิโลเมตร

หลังจากได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า สบอ. 12 นำโดยนางสาวพิมพ์ชนก สรงมงคล นายสัตวแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และเจ้าหน้าที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  ได้รีบเดินทางไปยังพื้นที่ที่ได้รับแจ้งโดยทันที่เมื่อถึงและพบเลียงผา พิจารณาเห็นว่าการที่เลียงผาพลัดหลงออกมานอกป่าอนุรักษ์มาอยู่ในเขตชุมชนเช่นนี้ เลียงผา อาจไม่ปลอดภัย จึงได้ทำการจับ  ด้วยการวางยาสลบ จากนั้นได้เคลื่อนย้ายเลียงผาไปอนุบาล และเฝ้าดูอาการไว้ภายในคอก ณ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง รอเมื่อเห็นว่าแข็งแรง สมบูรณ์ดีแล้ว จะนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ต่อไปนางสาวพิมพ์ชนก สรงมงคล
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
และ
นายอำนาจ ฟองชัย
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง

!!!!ข่าว/ภาพ!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.