Header Ads

ระยองวิทยาคม ชวนร่วมเดิน-วิ่งฉลองครบรอบ “120 ปี ระยองวิทย์มินิมาราธอน” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชัรราชธิดา

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียนระยองวิทยาคม อ.เมือง จ.ระยอง นายสุพัฒน์ อินทรสายัณห์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นายบำรุง ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายมานพ งามสุวรรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าระยองมิตรอุปถัมป์ ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนระยองวิทยาคม นางอรวรรณ ทองอุ่น ประธานผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนระยองวิทยาคม และ พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งฉลองครบรอบก่อตั้งโรงเรียน “120  ปี ระยองวิทย์มินิมาราธอน” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชัรราชธิดา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2563 นี้ เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป เส้นทางโรงเรียนระยองวิทยาคม-เมืองเก่ายมจินดา-เจดีย์กลางน้ำระยอง ประเภทแข่งขัน  5 และ10 กิโลเมตร ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป้นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งโรงเรียนระยองวิทยาคมมีอายุครบ 120 ปี และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า-ปัจจุบัน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกอีกด้วย ซึ่งรายได้จากการหักค่าใช้จ่ายนำไปปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียน  สมัครและสอบถามได้ที่  www.runlah.com และเฟสบุ๊ค ระยองวิทย์มินิมาราธอน.......
วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.