Header Ads

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด สบอ.12 (นครสวรรค์) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง


      วันที่ 31 ตุลาคม  2562 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด สบอ.12 (นครสวรรค์)
จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมารีย์วิทยา ระดับชั้น ป.1-3 ที่เข้ามาศึกษาธรรมชาติในพื้นที่บึงบอระเพ็ด มีผู้ร่วมกิจกรรมรวม 120 คน

โดยจัดให้มีฐานกิจกรรม 5 ฐานเรียนรู้ ได้แก่
1. ตำนานบึงบอระเพ็ดและเจ้าแม่หมอนทอง
2. หนึ่งเดียวในโลก นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ในบึงบอระเพ็ด
3. ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ
4. ภารกิจและความเป็นมาของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
5. พรรณไม้น้ำในบึงบอระเพ็ด

สร้างความประทับใจให้กับคณะครูและนักเรียน เป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ มาจนถึงวันนี้ มีคณะผู้มาเรียนรู้ธรรมชาติเป็นคณะแล้ว จำนวน 3 คณะ รวม 193 คน

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด สบอ.12 (นครสวรรค์) ขอเรียนเชิญ
โรงเรียนหรือคณะผู้สนใจ เข้ามาใช้บริการการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ 056-009716 และ 098-7945535

!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.