Header Ads

ศรีสะเกษ-คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 ออกเยี่ยมเสริมพลัง (พชอ.) เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง รอง นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมคณะกรรมการ จาก 5  จังหวัด  มุกดาหาร, ครีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ และ จ.อุบลราชธานี  เดินทางมาเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  (พชอ.) โดยมีนายปวิช รัตวาลย์ ประธาน  (พชอ.)  นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี เลขานุการ  พชอ.  พร้อมคณะกรรมการฯ  ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาชน ร่วมให้การต้อนรับตอบข้อซักถาม 
โดยคณะกรมการ  พชอ.กันทรลักษ์  ได้นำเสนอการดำเนินงาน “ 5 ร่วม 5 วาระงาน  CLEAN CITY กันทรลักษ์เมืองสะอาด น้อมใช้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  ปลอดขยะ ปลอดโรค ปลอดภัย ออกกำลังกาย น้อมใช้ศาสตร์พระราชา  ได้แลกเปลี่ยนตอบข้อซักถาม เสนอแนะข้อมูลในด้านต่างๆ  ภาคบ่ายคณะได้เดินทางไปที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแชง ร่วมกับกิ่งกาชาด จิตอาสา ร่วมกิจกรรม Bike For Care ปั่นจักรยานเยี่ยมผู้ป่วย  3 ราย ที่บ้านโนนสมประสงค์ จากนั้นได้ปั่นจักรยานไปยังกองทุนขยะบ้านโนนสมประสงค์ ต.กระแชง  เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็น ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน  อบต.กระแชง  ภาคีเครือข่าย  สรุปผลงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ///

ภาพ ข่าว โดย ...วสันต์ ดอกไม้

ขับเคลื่อนโดย Blogger.