Header Ads

ชาวบ้านมีเฮกรณีข้อร้องเรียนที่ดินจังหวัดทำงานล่าช้าล่วงเลยมาถึง10ปีเรื่องขอออกโฉนดที่ดิน


      วันนี่เวลา12.30น.ของวันที่20พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ที่ห้องประชุมไชยบูรณ์ชั้น5ศาลากลางจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องมีสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ ที่ดินจังหวัดแพร่สาขาอำเภอสอง ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติแม่ยม ทสจ.จังหวัดแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน สืบเนื่องเมื่อวันที่11
พฤศจิกายน พ.ศ.2562ได้มีชาวบ้านป่าเลาหมู่ที่10 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้มายื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่โดยมีนายณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่(สัดส่วนอำเภอสอง)เป็นผู้นำยื่นหนังสือร้องเรียนพร้อมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่เป็นสักขีพยานในการมอบหนังสือร้องเรียนในวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่จึงได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความชี้แจงต่อภาคประชาชนที่ได้นัดหมายว่าจะดำเนินการในข้อสรุปและแก้ไขภายใน9วันเพื่อชี้แจงข้อสรุปดำเนินการขั้นตอนตามกฎหมายโดยมีตัวแทนของเกษตรกรเข้าร่วมรับฟังแนวทางการแก้ไขและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน210วันโดยนับตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายน พ.ศ.2562เป็นต้นไปโดยทางผู้ว่าได้สอบถามความพึงพอใจกับที่ทางจังหวัดสรุปมาทั้งหมด7ข้อหรือไม่อย่างไร นายณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ตัวแทนภาคประชาชนได้พึงพอใจในการดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วและส่วนกรณีราษฎรทั้งหมดที่ยื่นเรื่องมาจำนวน49รายมีสิทธิได้โฉนดที่ดินทั้งหมดทางผู้ว่าได้เน้นย้ำเรื่องการดำเนินการระยะเวลาดำเนินการกรณี210วันประกอบด้วย 1.ทำการรังวัด30วัน 2.รวบรวมข้อมูลรายงานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาอำเภอสอง30วัน 3.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ป่าไม้
สปก.เพื่อตรวจสอบ30 4.ตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน30วัน 5.รวบรวมสรุปและจัดส่งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 30วัน 6.สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ จัดทำบันทึกเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อสั่งการ30วัน 7.ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สั่งการและจัดส่งใหให้สาขาสองลงนาม
30วัน ทั้งนี้นายณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ ซึ่งได้เป็นแกนนำในการยื่นหนังร้องเรียนได้พึงพอใจกับการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินดังกล่าวพอใจในกระบวนการจึงขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ไม่ให้ดำเนินการหรือสอบสวนหาความผิดต่อเจ้าพนักงานที่ดินที่ทำงานล่าช้าเพียงว่ากล่าวตักเตือนก็พอแล้วส่วนตนเองนั้นพร้อมชาวบ้านพร้อมที่จะให้อภัยในการทำงานที่ล่าช้าเพียงแต่ขอให้ได้เอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดเท่านั้นจึงขอยุติเรื่องเพื่อไม่ดำเนินการไดๆต่อเจ้าพนักงานที่ดินและขอให้ทางที่ดินจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังตกค้างตกสำรวจหรือเหมือนกับกรณีนี้ทั่วจังหวัดแพร่ให้รีบดำเนินช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไป
                  ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภาผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรที่วี13สยามไทยรายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.