Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยว ดำเนินการพิสูจน์ข้อเท็จจริง กรณี "ยายทรง ไหมทอง" อายุ 106 ปี เกิดวันที่ 7 ก.พ.2456 จริงหรือไม่


     
   สืบเนื่องจากทางจังหวัดให้แต่ละอำเภอดำเนินการสำรวจบุคคลที่มีอายุเกิน 100 ปี ซึ่งพบว่า นางทรง ไหมทอง อยู่บ้านเลขที่ 12 ม.7 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ เกิดวันที่ 7 ก.พ. 2456 ปัจจุบันมีอายุ 106 ปี แต่สภาพทางกายภาพ ยังแข็งแรงสมบูรณ์ พูดจาตอบโต้กับคนทั่วไปได้ทุกประโยค สามารถให้พรแก่บุคคลที่ไปเยี่ยมได้ สติปัญญาความจำยังใช้ได้ดีไม่เหมือนลักษณะคนมีอายุเกิน 100 ปี แต่อย่างใด
   ดังนั้น เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าว นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้มอบหมายให้สำนักงานทะเบียนอำเภอเก้าเลี้ยวตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางทะเบียนและลงไปสอบปากคำ พยานบุคคลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ปรากฎได้ว่า นางทรง ไหมทอง มีอายุที่แท้จริงเพียง 95 ปี เท่านั้นเนื่องจากนางทรงฯ มีพี่น้องรวม 7 คน พี่ชายคนโต ชื่อนายทุม ไหมทอง เกิดวันที่ 31 พ.ค. 2462 เสียชีวิตปี 2555 ตอนอายุได้ 93 ปี ซึ่งถ้ายังมีชีวิตอยู่ ปัจจุบันจะมีอายุ 100 ปี พี่ชายคนที่ 2 ชื่อนายโทน ไหมทอง เกิด พ.ศ.2464 เสียชีวิตเมื่อปี 2550 ถ้ามีชีวิตอยู่ จะอายุ 98 ปี และยังมีพี่ชายคนที่ 3 ชื่อนายทัน เสียชีวิตแล้ว นับอายุถึงปัจจุบันได้ 97 ปี ซึ่งนางทรงฯ เป็นบุตรลำดับที่ 4 ของครอบครัว จะมีอายุ 106 ปี มากกว่าพี่ชายทั้ง 3 คนนั้น เป็นไปไม่ได้ จึงได้แจ้งให้นางทรงฯ ทราบ พร้อมกับแจ้งเหตุผลพยานแวดล้อมที่สอบสวนได้
   ล่าสุดวันนี้ (6 พ.ย. 62) นางทรง ไหมทอง ได้เดินทางมาขอแก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร ตรงรายการ พ.ศ.เกิด จากปีพ.ศ.2456 ที่อ้างว่าเป็นปีเกิดของตัวเอง เป็น พ.ศ.2467 ตามข้อเท็จจริงแล้วและได้จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ โดยนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว และเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนเก้าเลี้ยว ได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนอันใหม่ให้แก่นางทรง ไหมทอง เป็นที่เรียบร้อย และพอใจทั้งสองฝ่ายที่ได้แก้ไขให้ถูกต้อง นับอายุตามหลักฐานที่แก้ไขใหม่เป็นอายุ 95 ปี ตามความจริงต่อไป ทั้งนี้ไม่กระทบต่อการได้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินแต่อย่างใด เพราะมีเกณฑ์จ่ายเงินว่าบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน เท่าเดิมข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.