Header Ads

วัดหลวงพ่อเงินบางคลานตั้งมูลนิธิฯเตรียมนำเงิน 100 ล้าน เข้าบัญชีเงินฝากประจำใช้ได้แค่ดอกผล

ปัญหาความวุ่นวายของวัดหิรัญญาราม หรือ วัดหลวงพ่อเงินบางคลาน  ที่ยืดเยื้อมายาวนานเกือบ 10 ปี เป็นคดีขึ้นโรงขึ้นศาลจนนับแทบไม่ถ้วน ปัญหาใหญ่ล้วนเกิดจากเงินบริจาคและเงินจำหน่ายวัตถุมงคลจำนวนมหาศาลนับร้อยล้านบาท ตอนนี้เริ่มเห็นแสงสว่างของทางสงบแล้ว เมื่อจังหวัดพิจิตรได้อนุมัติ อนุญาต ให้วัดหิรัญญาราม จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน แต่งตั้งกรรมการทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส ปกป้องดูแลและบริหารเงิน เตรียมนำเงินก้อนใหญ่ฝากประจำ  เงินต้นใครห้ามแตะต้อง ใช้ได้แค่ดอกผล
  
วันที่ 2 พ.ย. 2562  เมื่อวันวานที่ผ่านมา พระราชสิทธิเวที   เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร  ได้เป็นประธาน และ  พระครูพิสุทธิวรากร  รักษาการเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม หรือ หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน   ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิวัดหลวงพ่อเงินบางคลานเป็นครั้งแรก โดยจัดประชุมที่ห้องประชุม  ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา  ต.บางคลาน  อ.โพทะเล จ.พิจิตร เพื่อให้กรรมการของมูลนิธิฯ รับทราบประกาศและระเบียบของข้อบังคับนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดพิจิตร ตามที่อนุมัติ อนุญาต ให้วัดหิรัญญาราม จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน ตามที่  พระครูพิสุทธิวรากร  รักษาการเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม หรือ หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน  ได้ยื่ยนคำร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิฯ ต่อนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดพิจิตร ที่ขณะนี้ นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดพิจิตรได้ลงนามอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้วตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562


   
ซึ่งภายหลังจากที่ วัดหิรัญญาราม หรือ หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน  ได้จัดตั้งมูลนิธิฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานที่มีทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส ที่ประกอบด้วย บุคคลผู้มีชื่อเสียงและมีความรู้รวมถึงมีความซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ  เช่น 
พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร , พ.ต.อ.สุชีพ  สุทธิราช  ผกก.สภ.โพทะเล
นายพร ปั้นเพ็ง กรรมวัดบางคลาน , พลโทฉลวย  แย้มโพธิ์ใช้ , นายกมล โฉมเกิด  อดีตผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านบางคลาน , นางสมปอง  พรธาดาวิทย์  กำนันตำบลบาลคลาน ฯลฯ

โดยในที่ประชุมได้รายงานให้ทราบว่า มูลนิธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน สำนักงานตั้งอยู่ที่วัดหิรัญญาราม “ วังตะโก”  ซึ่งตั้งอยู่ที่ 71 หมู่ 5 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ นี้ มีทั้งสิ้น 9 ข้อ เช่นเพื่อบูรณะสังขรณ์ปูชนียสถานถาวรวัตถุ เสนาสะนะ อารามภายในวัดและวัดทั่วไป , ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ศาสนา , สงเคราะห์ภิกษุอาพาธ คนเจ็บป่วย คนชรา และคนทุพพลภาพ , เพื่อกิจการสาธารณะประโยชน์อื่นๆ , เพื่อสนับสนุนการศึกษา-อาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ , ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


สำหรับเรื่องการเงิน  พระครูพิสุทธิวรากร  รักษาการเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม หรือ หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน กล่าวว่า วัดหลวงพ่อเงินขณะนี้มีเงิน 100 ล้านบาทเศษ  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสจะนำเงินจำนวน 60-70 เปอร์เซ็นต์ ฝากประจำยังธนาคารของรัฐที่ต่อไปใครก็ห้ามแตะต้องเงินต้นจะใช้เงินได้ก็ต่อเมื่อมีดอกเบี้ยหรือดอกผลนำออกมาใช้ได้เท่านั้น ส่วนอีก 30-40  เปอร์เซ็นต์ จะนำเงินฝากในบัญชีเผื่อเรียก-ออมทรัพย์ เพื่อที่จะได้สะดวกแก่การฝาก-ถอนเงิน เพื่อที่จะได้นำเงินส่วนนี้ไปสร้างศาลาทรงไทยเฉลิมพระเกียรติสูง 3 ชั้น ที่มีมูลค่าประมาณ 70 ล้านบาท ชั้นล่างเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ ชั้นสองเป็นห้องรับรองพระผู้ใหญ่ และแสดงประวัติหลวงพ่อเปรื่อง ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่สร้างชื่อเสียงให้กับวัดหลวงพ่อเงินบางคลาน ผู้ทำพิธีปลุกเสกหลวงพ่อเงินรุ่น 15 ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ชั้นสามจะเป็นห้องแสดงประวัติหลวงพ่อเงิน ฯลฯ รวมถึงห้องสมุดและห้องเรียนของพระภิกษุสงฆ์ ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 แล้วคาราคาซังไม่แล้วเสร็จเสียที

ดังนั้นหลังจากนี้ หากวัดหลวงพ่อเงินบางคลานอยู่ในความสงบ และเข้ารูปเข้ารอยแล้ว คณะกรรมการจะได้ดำเนินการสานต่อสร้างศาลาทรงไทยเฉลิมพระเกียรติให้แล้วเสร็จเสียที  อีกทั้งจะได้ปรับปรุงภูมิทัศน์  เพื่อเตรียมจัดงานสมโภชหลวงพ่อเงินเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน เทพเจ้าผู้มีวาจาสิทธิ์ แห่งเมืองพิจตร ให้กลับคืนมา  รวมถึงจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาของชาวพิจิตรและของประเทศไทยต่อไป
  

สิทธิพจน์  พิจิตร

ขับเคลื่อนโดย Blogger.