Header Ads

พบเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่กว่า 100 ฟอง บริเวณชายหาดจังหวัดพังงา

          เมื่อวันที่ 18 พ.ย.62 เวลา 09.30 น. พลเรือตรี สมพงษ์  นาคทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3  เดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติเขาลำปี – หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5) เพื่อติดตามกรณีเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ เมื่อวันที่ 17 พ.ย.62 เวลาประมาณ 17.40 น. โดยได้ขึ้นมาวางไข่ที่บริเวณพิกัด 0417316E 0927697N ทั้งนี้ จนท.อุทยานฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริเวณหลุมไข่อยู่ในเขตที่น้ำทะเลท่วมถึงจึงทำการขุดเพื่อย้ายไข่เต่า นับจำนวนไข่ได้ทั้งหมด 104 ฟอง เป็นไข่ดี 85 ฟอง ไข่ลม 19 ฟอง          ทั้งนี้ได้ย้ายไข่เต่าไปฟักบริเวณชายหาดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง (หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลป.1 (ที่ทำการอุทยานฯ) โดยมี นายมงคล ลิ่ววิริยกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี -หาดท้ายเหมือง นายปรารพ  แปลงงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต นาย ภงศภัค  เอี่ยมสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 11 และนายชินกร ทองไชย นักวิชาการประมงศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้การรับรอง          โดย นายปรารพฯ แจ้งว่าหลังจากทราบว่ามีเต่ามะเฟืองวางไข่ จนท.ได้พิจารณาแล้วว่าพื้นที่เต่าวางไข่เป็นพื้นที่น้ำทะเลขึ้นถึงซึ่งไม่เหมาะสม เนื่องจากน้ำทะเลมีผลต่อการฟักตัวและในการเคลื่อนย้ายไข่เต่าจะต้องรีบดำเนินการหลังจากที่แม่เต่าวางไข่แล้ว ไม่เกิน 9 ชม. เนื่องจากหลังจาก 9 ชม. ไปแล้วไข่เต่าจะเริ่มมีการแบ่งเซลล์ไข่แดง เซลล์ที่มีความเข้มข้นน้อย จะลอยตัวขึ้นไปสัมผัสผิวไข่ด้านบน แล้วจะสร้างเส้นประสาทกับผิวไข่ เพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนออกชิเจน ถ้าหากมีการเคลื่อนย้ายหลังจาก 9 ชม. ไปแล้ว อาจทำให้เต่าเสียชีวิตหรือฟักออกมาแล้วพิการได้

          เพื่อเฝ้าติดตามการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟืองต่อไป ในส่วนของหลุมฟักไข่ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ จัดเวร – ยาม เฝ้าระวังความปลอดภัยหลุมฟักไข่ ดังกล่าว    ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อป้องกันอันตรายให้กับหลุมฟัก และป้องแนวคลื่นทะเลซัด จนกว่าไข่จะฟักตัว หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบในโอกาสแรก

ภาพ/ข่าว  เจี๊ยบโฟกัส ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-ทีวี 13 สยามไทย  082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.