Header Ads

ร้อยเอ็ด...แฮปปี้เบิร์ดเดย์ “อำเภอโพนทอง” ครบ 100 ปี


         วันนี้ อาทิตย์ ที่ 17 พ.ย.2562  เวลา .9.30 น ณ.บริเวณ ถนน หมายเลข 2462 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนชาวอำเภอโพนทอง  จ.ร้อยเอ็ด จาก 14 ตำบล  ทุกสาขาอาชีพร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองวันคล้ายวันเกิด ‘อำเภอโพนทอง’ครบรอบ 100 ปี ประกอบไปด้วยการรำบวงสรวง จำนวน  5,000 คน จากทุกหมู่บ้าน ทุกภาคส่วนจัดนิทรรศการย้อนยุกต์ บนถนนหมายเลข พ.ศ.2462
         อำเภอโพนทองตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด ประวัติพอสังเขป..ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอกุฉินารายณ์ (จังหวัดกาฬสินธุ์)  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมยวดีและอำเภอหนองพอก ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเสลภูมิ  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ชัย   ราชกิจจานุเบกษา ระบุว่ามีการตั้งเป็นอำเภอโพนทอง เมื่อ พ.ศ. 2462 ซึ่งเป็นชื่อ  พ.ศ. 2462  มีไปรษณีย์ตั้งอยู่
         ดร.อู่(ณิรัชกร  ทองน้อย) คณะกรรมการจัดงานครั้งนี้ กล่าวว่า เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษรวมทั้งการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที ที่เป็นหัวใจสำคัญ ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขให้ลูกหลานรู้สำนึกพระคุณบรรพบุรุษให้ลูกหลานหันมารักแผ่นดินเกิด ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของตน  เพื่อจะได้ฝึกจิตใจเยาวชนให้มีความกตัญญูรู้คุณ.
ข่าวโดย....สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.