Header Ads

ระยอง - พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ไออาร์พีซีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วยคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในภาคตะวันออกและพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมในความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของกองทัพเรือ โดยนายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวมของบริษัทฯ การบริหารงานท่าเรือ การรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและศักยภาพของศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนรอบเขตประกอบการฯ
ในโอกาสนี้ยังได้หารือสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่ พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ปี 2562 ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานร่วมกัน จากนั้นคณะฯ ได้ชมภาพมุมสูงของเขตประกอบการฯ บริเวณดาดฟ้าอาคาร 10 ปี และเยี่ยมชมพื้นที่ท่าเรือเพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อม INEX’20 ต่อไป
ข่าวโดย...ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.