Header Ads

ทริป Toyota Pavilion Eco Rally “ขับสนุก เที่ยวสุดฟิน กินอิ่มมุมอร่อย”เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2562 ที่ บริษัท โตโยต้าพาวิลเลี่ยน ระยอง (2005)จำกัด 88/8 หมู่ที่ 3 ถนน:บายพาส 36 ตำบล:ทับมา อำเภอ:เมืองระยอง จังหวัด:ระยอง จัดกิจกรรม Toyota Pavilion Eco Rally ขับสนุก เที่ยวสุดฟิน กินอิ่มมุมอร่อย
เวลา 08.00 น. เริ่มลงทะเบียนร่วมงาน กลุ่มลูกค้า Eco Car Yaris Ativ Vios และ สื่อมวลชน
เวลา 08.30 น. ถ่ายรูปร่วมกัน และออกเดินทางจากโตโยต้ พาวิลเลี่ยน ระยอง
เวลา 09.00-09.50 น. บริจาคเงินให้กับ คามิลเลี่ยน ระยอง 10,000 บาท ถ่ายรูปร่วมกัน
เวลา 10.50-11.20 น. เข้าชม วิหารเซียน จ.ชลบุรี  “วิหารเซียน หรือ อเนกกุศลศาลา เป็นแหล่งรวมของงานศิลปะของไทย  เป็นวิหารขนาดใหญ่ เป็นศิลปะแบบจีน มี 3 ชั้น แหล่ง รวบรวมศิลปกรรม ไทย-จีน ข้างนอกจัดแสดง แปดเซียนข้ามทะเล ภายในชั้นล่างมีรูปปั้นศิลปะจีนต่างๆ เช่น เจ้าแม่กวนอิม ไซอิ๋ว เปาบุ้นจิ้น พระพุทธรูป สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ รูปปั้นจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ฯลฯ ในชั้นสองจะมีรูปปั้น มวยจีนของวัดเส้าหลิน มีพิพิธภัณฑ์ เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวองค์ใหญ่ โบราณวัตถุห้องศิลปกรรมไทย” ถ่ายรูปร่วมกัน
เวลา 12.30 น.รับประทานอาหารเที่ยง มุมอร่อย สาขาโคโม่ถ่ายรูปร่วมกัน
เวลา 13.30 น.แวะไร่องุ่นซิลเวอร์เลด SILVERLAKE ถ่ายรูปร่วมกัน
เวลา 14.00 น.จบกิจกรรมทริป Toyota Pavilion Eco Rally “ขับสนุก เที่ยวสุดฟิน กินอิ่มมุมอร่อย” เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพข่าวโดย....ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.