Header Ads

ธอส. ลงพื้นที่สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ในจังหวัดนครสวรรค์ ในกิจกรรมจิตอาสาสร้างบ้านมอบสุข run for Home

ธอส. ลงพื้นที่สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ในจังหวัดนครสวรรค์ ในกิจกรรมจิตอาสาสร้างบ้านมอบสุข run for Home
        ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดกิจกรรม CSR จิตอาสาสร้างบ้านมอบสุข run for Home ตามโครงการสร้างซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำปี 2562 โดยนำรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง run for Home ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา  เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงานปีที่ 66 โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,600,000 บาท สนับสนุนในการก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้   โดยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้ทำการสร้างบ้าน ให้กับนางถ่าย  วิเศษศรี บริเวณบ้านเลขที่ 31/1 หมู่ 17 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์   โดยมีนายฉัตรชัยศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคุณสมจิตร  รถทอง รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์และจิตอาสา เข้าร่วมในกิจกรรมสร้างบ้าน มอบสุข run for home ในครั้งนี้

  โดยคุณสมจิตรรถทอง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า กิจกรรมจิตอาสาสร้างบ้านมอบสุข run for Home มีคณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมจิตอาสา ผู้เข้าร่วมวิ่ง ในกิจกรรมเดินวิ่ง run for Home ได้ร่วมกันสร้างบ้าน ให้แก่ผู้ยากไร้ ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับความช่วยเหลือ เพื่อให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้ ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้แก่ครอบครัวของนางถ่าย วิเศษศรี อีกด้วย

      ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาส ในการมีที่อยู่อาศัยของตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการรวม 16 หลังคาเรือน ในเขตจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยจำนวน 6 หลัง งบประมาณการก่อสร้าง หลังละ 200,000 บาทรวม 1 ล้าน 2 แสนบาท และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจำนวน 10 หลัง ด้วยงบประมาณหลังละ 4,000 บาทรวม 400,000 บาท


ข่าวโดย...!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.