Header Ads

กระทรวงวัฒนธรรม น้อมนำพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างจิตอาสาร่วมสร้างสรรค์ลวดลายบนถุงผ้า "โครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมฝากหัวใจใส่ถุงผ้า" มอบให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล


เมื่อวันที่ 17 ต.ค.62 พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ประธานชมรมศิลปะเด็กสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรม "ฝากหัวใจใส่ถุงผ้า ครั้งที่ 2" ที่บริเวณหอศิลป์ถิ่นนาวี ZNaval Art Gallery) โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้บริหาร สนง.ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และท่าน ผอ.สุรพงศ์ งามสม นายกสมาคม EIS แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งคณะผู้จัดงาน นักเรียน ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม          โครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมฝากหัวใจใส่ถุงผ้า เป็นโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย น้อมนำพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะปลุกจิตสำนึกให้คนไทยมีความรัก ความสามัคคี และมีความเสียสละ ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และทำความดี โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยแสดงพลังแห่งการเป็นจิตอาสา รวมทั้งให้หน่วยราชการส่งเสริมสร้างสังคมของคนดี          กิจกรรมฝากหัวใจใส่ถุงผ้า ได้เริ่มจัดกรรมเมื่อวันที่ 1, 4 และ 17 สิงหาคม 2562 ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายหลายวัย อาทิ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการและบุคคลในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม นักเรียน นิสิตนักศึกษาจากสถาบันศึกษาต่างๆ ตลอดจนเครือข่ายศิลปิน และประชาชนจิตอาสาสร้างสรรค์ลวดลาย จำนวน 1,000 ใบ


          จากการได้เห็นพลังของผู้มีจิตอาสาดังกล่าว ประกอบกับความประสงค์ของผู้ร่วมกิจกรรมที่ต้องการให้มีกิจกรรมอัรนเป็นประโยชน์เกิดขึ้นอีก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงได้ขยายผลการสร้างเครือข่ายจิตอาสาโครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมฝากหัวใจใส่ถุงผ้า ขึ้นอีกครั้ง จำนวน 3,000 ใบ โดยร่วมกับศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมวดภาพบนถุงผ้า ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2562 และกำหนดจัดกิจกรรมเพิ่มเติม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และหอศิลป์ถิ่นนาวี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 หลังจากนั้นจะจัดส่งถุงผ้าให้กับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายนำถุงผ้ารวม 4,000 ใบ มอบให้กับโรงพยาบาล จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และต่อยอดมอบถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ

ภาพ/ข่าว  เจี๊ยบโฟกัส ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-TV13สยามไทย  082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.