Header Ads

ร้อยเอ็ด - สสจ.ร้อยเอ็ด แถลงข่าวKick off เปิดโครงการ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น”

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด    ประธานในการแถลงข่าว  :
1. นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

2. ดร.ดุสิต ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

3. นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

         ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การลดความแออัดในโรงพยาบาล เพื่อการพัฒนาระบบบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยใช้กลไกร้านยา ภายใต้โครงการ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” ในผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง สามารถรับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงฯ กำหนดเปิดให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
          ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” จะต้องขึ้นทะเบียนหน่วยร่วมบริการทางเภสัชกรรมกับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)   “ร้านยา GPP" (GPP : Good Pharmacy Practice )ร้านยาในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ขึ้นทะเบียนในรอบที่ 1 จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

1.สบายดีเภสัช ซอย 13 ถนนเทวาภิบาล /2.เภสัชกรทาริกา ตลาดทุ่งเจริญ


3.บ้านหมอยาเภสัช  ตลาดหนองแคน/4.ห้องยาเภสัชกร  ถนนหายโศรก ติดธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหายโศรก


5.ร้านยาเภสัชกร เยื้องธนาคารกรุงไทย  ใกล้พิพิธภัณฑ์ร้อยเอ็ด/6.วีระเภสัช ติดธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาหายโศรก7.ยู มี แคร์ ตรงข้ามร้าน V-shop ตลาดหนองแคน8.ร้านยาจริงใจ ตลาดหนองแคน9.คลังยาดีเภสัช ตลาดหนองแคน
สุเทพ  ลอยแก้ว/ข่าว

พิมลสิริ มณีฉาย/ภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.