Header Ads

นราธิวาส - นายอำเภอสุไหงปาดีเป็นประธานการแข่งขันกีฬาฟุตบอล GOLOK FA CUP ประจำปี 2562


    วันที่22ต.ค.62ณ.สนามโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล GOLOK FA CUP ประจำปี 2562 โดยมีนายมุกตาร์ อับดุลลาคิม คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กล่าวรายงาน เจ้าหน้าทีทุกหน่วยงาน กำนันผู้ใหญบ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก      สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้นายสัมพันธ์ มะยูโซะ สส.นราธิวาส เขต.2 และนายสกุลศักดิ์ มะดาโอะ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาเสมัสได้เหล็งเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา การท่องเทียวและเศษฐกิจในพื้นที 3 อำเภอประกอบด้วย อำเภอสุไหงโกลก อำเภอสุไหงปาดีและอำเภอแว้ง จึงได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล GOLOK FA CUP ประจำปี 2562 ขึ้นพร้อมการกระจ่ายดำเนินการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลทั้ง 3 อำเภอ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเทียว พร้อมกระตุ้นเศษฐกิจในพื้นทีและได้สนับสนุนเยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอล ในส่วนอำเภอสุไหงปาดีนั้น ได้มีการจัดการแข่งขันระหว่างวันที 21-25 ตุลาคม 2562 ณ.สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทินน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสัมพันธ์ มะยูโซะ สส.นราธิวาส เขต.2 นายสกุลศักด์ มะดาโอะ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาเสมัสและนายมุกตาร์ อับดุลลาคิม คณะกรรมการจัดงานในครั้งนี้อีกด้วย ข่าว/กรียา/นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.