Header Ads

กลุ่มบริษัทโกลว์ จัดโครงการ GLOW English on Screen เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ณ โรงภาพยนต์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัสมาบตาพุด

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 กลุ่มบริษัทโกลว์ ร่วมกับอาจารย์อดัม แบรดชอว์ และทีมงานจัดโครงการ GLOW English on Screen เรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อการเรียนการสอนจากภาพยนต์พากย์ภาษาอังกฤษ ณโรงภาพยนต์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัสมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ทำให้เกิดความสนุกสนาน กล้าพูด กล้าแสดงออกในทักษะด้านภาษาอังกฤษและส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้น้องๆยังได้เข้าร่วมเครือข่ายกลุ่มภาษาอังกฤษของกลุ่มบริษัทโกลว์เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่กิจกรรม GLOW English Campในปีหน้า และมีโอกาสได้รับทุนในการเรียนภาษาอังกฤษระดับ Intensive course เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ช่วยเอื้อต่อการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันของตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศ,ระดับประชาคมอาเซียนและระดับสากลต่อไปเกี่ยวกับโกลว์ พลังงาน
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มโกลว์ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,084 เมกะวัตต์ (ส่วนของโกลว์เท่ากับ 2,268 เมกะวัตต์) และมีกำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 1,116 ตันต่อชั่วโมง

กลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รวมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมใกล้เคียงบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของโกลว์ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโกลว์ได้ที่เว็บไซต์ www.glow.co.th และ GPSC ที่เว็บไซต์ www.gpscgroup.com

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.