Header Ads

ระยอง - สัมมนา “EEC NEXT : มหานครการบิน ‘ฮับ โลจิสติกส์แห่งอาเซียน”

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นำโดย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ระยอง นายอรุณ วิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย อบจ.ระยอง  นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ระยอง เข้าร่วม โครงการสัมมนา “EEC NEXT : มหานครการบิน ‘ฮับ โลจิสติกส์แห่งอาเซียน”    โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นประธานเปิดงาน
ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง เปิดแผนภาครัฐ..เตรียมรับมือเมืองขยาย โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข หลังจากนั้นร่วมเสวนา เรื่อง “EEC NEXT : มหานครการบิน ‘ฮับ โลจิสติกส์แห่งอาเซียน” โดย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรืออากาศโท รณชัย วงศ์ชะอุ่ม ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คุณพีรพล นนทสูติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และ คุณอรุช ช่างทอง กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจใน EEC บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยองธีรศิษฏ์  ฐาปนา ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.