Header Ads

จ.อุทัยธานี...!!@ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุน และติดตามนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา...!!

*** จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 29ต.ค.62 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์  รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์  อัศวพิชยนต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา  จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562
โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพิ่มเติม รับทราบรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3/2562 ของจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 5 ราย , การดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนและติดตามนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี กรณีบ้านไฟไหม้ และกรณีผลการเรียนลดลง รวมทั้งการเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และการช่วยเหลือของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ซึ่งจากการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน พบว่า นักเรียนที่มีปัญหา สมควรได้รับการช่วยเหลือ มีจำนวน 10 ราย แยกเป็น ต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย 5 ราย และต้องการความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการเรียนอีก 5 ราย ...

// วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 083-8091687
ขับเคลื่อนโดย Blogger.