Header Ads

แพร่-อำเภอสองประกอบพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


          วันที่13ตุลาคม พ.ศ.2562เวลา09.00น.นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง นำหัวหน้าส่วนราชการ"หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ" ผู้กำกับการ สภ.สอง" สารวัตรใหญ่ สภ.สะเอียบ "ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอง"กศน.อำเภอสอง"พัฒนาการอำเภอสอง"ปศุสัตว์อำเภอสอง"สัสดีอำเภอสอง"ประมงอำเภอสอง"สาธารณสุขอำเภอสอง"เกษตรอำเภอสอง"เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่สาขาอำเภอสอง"ท้องถิ่นอำเภอสอง"สรรพกรพื้นที่แพร่สาขาอำเภอสอง"หัวหน้าหมวดการทางสอง"ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง" ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม"

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเทพวิทยา"หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม"ห้วหน้าหน่วยศึกษาการ
พัฒนาอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สอง"ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสอง"ผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมมาภิรักษ์ภาคเหนือ"นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสอง"นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยหม้าย"นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสอง"และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน904รปร.ทุกคน ได้ร่วมพิธีน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนภาธิเบศร มหาภูมิอดุลยเดชมหาราช บรมบนาถบพิตร จัดตามลำดับพิธีดังนี้ช่วงเช้าเวลา07.00น.บำเพ็ญบุญกุศลพิธีทำบุญตักบาตร ณ.วัดคุ้มครองธรรม ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เวลา 09.00น.ประกอบพิธีพิธีวางพวงมาลา ของหน่วยงานภาคราชการทุกภาคส่วน รัฐวิสาหกิจผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่เวลา 10.30น.จัดกิจกรรมจิตอาสาพระทาน904วปร.
ได้จัดทำพิธีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตรงบริเวณฝายหนองคุ้ม เขตท้องที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นอกจากนั้นเวลา19.00น. ประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบนาถบพิตรการบำเพ็ญบุญกิจกรรมพระราชพิธิเนื่องในวันวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีหน่วยงานมูลนิธิธรรมมาภิรักษ์ภาคเหนือได้บริการน้ำดื่มใว้บริการแก่จิตอาสาพระราช
ทาน904วปร.อีกด้วยในลำดับพิธีถวายวางพวงมาลาตลอดถึงทำความดีด้วยหัวใจของจิตอาสาพระราชทาน904วปร.เสร็จสิ้นพิธีด้วยความสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงานจากจังหวัดแพร่
 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.