Header Ads

นครสวรรค์///ชาวหนองบัวสืบทอดประเพณีอันดีงาม" การทำบุญทอดกฐินสามัคคี "ณ วัดป่าหนองบัว


นครสวรรค์///ชาวหนองบัวสืบทอดประเพณีอันดีงาม" การทำบุญทอดกฐินสามัคคี "ณ วัดป่าหนองบัว
   เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.ประชาชนในอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ร่วมทำบุญตักบาตรและต้อนรับองค์กฐิน สืบสานประเพณีอันดีงามกว่า ๒๕๐๐ ปี นับตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธองค์ยังคงมีพระชนม์ชีพอยู่จวบจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยมีความศรัทธาเลื่อมใส ว่าเป็น “ยอดของมหากุศล” จะเป็นเหตุนำให้ผู้ได้มีส่วนในการทอดกฐินนั้น ได้มหานิสงส์อันยิ่งใหญ่ และในเวลา ๐๙.๓๐ น.นางดลฤดี ติยะโสภณจิต นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวเป็นประธานในการทอดกฐินสามัคคี
   กฐิน ที่เป็นชื่อของบุญกิริยา คือการทำบุญ คือ การถวายผ้ากฐินเป็นทานแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งครบไตรมาส เพื่อสงเคราะห์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบให้มีผ้านุ่งหรือผ้าห่มใหม่ จะได้ใช้ผลัดเปลี่ยนของเก่าที่จะขาดหรือชำรุด การทำบุญถวายผ้ากฐิน หรือที่เรียกว่า "ทอดกฐิน" คือทอดหรือวางผ้าลงไปแล้วกล่าวคำว่าถวายในท่ามกลางสงฆ์
   การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ใคร่จะทอดกฐิน จะทอดก่อนหรือทอดหลังจากระยะที่กำหนดนี้ ถือว่าไม่เป็นการทอดกฐิน
   อานิสงส์จากการทำบุญทอดกฐิน ทำให้เกิดมาในตระกูลที่ดี มีสัมมาทิฐิ ทำให้ได้ลักษณะที่งดงามสมส่วน ทำให้มีผิวพรรณงดงาม ทำให้มีทรัพย์สมบัติมาก ไม่ลำบากในการแสวงหาทรัพย์และเมื่อละโลกแล้วย่อมไปบังเกิดในสวรรค์

   การทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจของพุทธศาสนิกชนในตำบลหนองบัว หมู่ที่๑,๒,๓,๔,๗,๘,๙,๑๔,๑๗ และหมู่ที่๒๐ มีการจัดองค์กฐินในแต่ละหมู่เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันทำบุญ แล้วนำองค์กฐินไปรวมกันยังวัดที่จะไปถวาย ในปีนี้จัดถวายแก่วัดป่าหนองบัว(วัดป่ามะเขือ)ตั้งอยู่หมู่ที่๑ ต.หนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รวมยอดปัจจัยทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน ๑๔๔,๖๕๐ บาท ทั้งนี้เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เมรุ วัดป่าหนองบัวและทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป.....
ข่าวโดย///ภคพล ครองสิน.......ภาพ/ข่าว
 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.