Header Ads

พะเยา - กลุ่ม โคม ตุง ล้านนาชุมชนแม่ต๋ำป่าลานคำ เร่งผลิต โคมประทีปล้านนา รับ เทศกาล ลอยกระทง (ยี่เป็ง ล้านนา )

ผู้สื่อข่าวได้ติดตามดำตำบลแม่ต๋ำป่าลานอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ที่ได้ร่วมกันทำการผลิต โคมประทีปหรือ(โคมไฟ )ล้านนา ภายในวัดป่าลานคำ อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อ รองรับ เทศกาล ลอยกระทง หรืองานยี่เป็ง ที่จะถึง นี้ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี ให้คงอยู่ควบคู่ กับชุมชนและของชาวล้านนา ที่ได้มีการสืบทอด กันมา ตั้งแต่ โบราณกาล


วิธีและขั้นตอนการผลิตโคมประทีปหรือโคมไฟของกลุ่มโคม ตุง ล้านนาชุมชนแม่ต๋ำป่าลานคำ ทำโคมประทีป หลากหลายชนิดรูปแบบ อาทิทรงรูปสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยม ทรงกระบอกและรูปร่างทรงอื่นๆ โดยมีขนาดต่างๆ โดยขั้นตอนการผลิตโคมไฟหรือโคมประทีป นั้นจะใช้ไม้ไผ่รวก นำมาทำการจักสาน ขึ้นรูป แบบทำเป็นรูปร่าง ตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยใช้ผ้าสีต่างๆ ตัดเย็บเข้ารูป ตามโครงสร้างที่ทำไว้ พร้อมกับ มีการติดกระดาษลวดลาย ต่างๆรอบๆ โคมไฟหรือโคมประทีป เพื่อเพิ่มความสวยงาม พร้อมกับ ติดเชือกไว้ให้เพื่อนำไปห้อยแขวน ราคาเริ่มตั้งแต่ 50 -80-100 บาท ซึ่งในช่วงระยะนี้เร่งทำการผลิต เพื่อส่งออกจำหน่าย ในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทงที่จะถึงนี้

นางชิยาธร พันธ์ุวงค์ ประธานแม่บ้านชุมชนแม่ต๋ำป่าลานคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ทางกลุ่ม โคม ตุง ล้านนา ชุมชนแม่ต๋ำป่าลานคำ ได้ทำการผลิตโคมประทีปหรือโคมไฟแบบล้านนารูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบ ประดับ ตกแต่ง ตามงาน พิธีหรืองานสำคัญ อาทิงานวัด งาน เทศกาลลอยกระทง หรือ ยี่เป็ง และงานอื่นๆ ซึ่งทางกลุ่มโคม ตุง ล้านนาชุมชนแม่ต๋ำป่าลานคำได้ร่วมกันทำ ประทีปโคมไฟ เพื่อออกจำหน่าย ให้กับผู้คนทั่วไป นำไปประดับประดา ตามวัดวาอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ และงานประเพณีที่สำคัญ ของล้านนา โดยเฉพาะ งานยี่เป็งที่จะถึงนี้

การทำโคมไฟหรือโคมประทีป เริ่มตั้งแต่การขึ้นโครงไม้ตัดผ้าตัดกระดาษตัดดอก และขึ้นรูป จนเป็นรูปร่างสำเร็จ ซึ่งโคมประทีปหรือโคมไฟจะมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีทั้งลวดลายและสีสันต่างๆ อย่างสวยงาม ซึ่งการทำโคมประทีปหรือโคมไฟ มีรูปร่างลักษณะ เป็นโคมกลมเหลี่ยม สี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยม และรูปทรงอื่นๆ เมื่อนำไปใช้แล้วสามารถนำประทีป เทียนไข หลอดไฟสอดใสไว้ข้างใน แล้วจะเกิดแสง ตามสีต่างๆ ของ โคมประทีป ส่องประกายออกมาอย่างสวยงาม ในยามค่ำคืน

สำหรับการทำโคมประทีปหรือโคมไฟ ได้มี นางอรพรรณ หาญล้อม ประธานกลุ่ม โคม ตุง ล้านนาชุมชนแม่ต๋ำป่าลานคำ นายเกษม หาญล้อม ประธานชุมชนป่าลานคำ และกลุ่ม กลุ่ม โคม ตุง ล้านนา ชุมชนแม่ต๋ำป่าลานคำ ได้ร่วมกันผลิต ออกจำหน่าย ทุกวัน และก่อนจะถึงเทศกาล งานยี่เป็ง หรือ เทศกาล งานลอยกระทง นอกจาก ทำการผลิตประทีป โคมไฟแล้ว ยังได้ทำการผลิตตุงนำโชค แบบล้านนา ซึ่งประทีปโคมไฟและตุงนำโชคล้านนาถือเป็นเอกลักษณ์ ที่สำคัญ ของชาวล้านนา ที่ใช้ในงานประกอบพิธีสำคัญ ทางศาสนาตลอดจนนำไปบูชาประดับวัด วาอารามบ้านเรือน อาคารสำนักงานต่างๆ ไว้จำหน่ายอีกด้วย หากผู้ใดสนใจต้องการติดต่อขอซื้อ โคมประทีปหรือตุงนำโชค สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 048-0457431  081-7649591


ภาพ/ข่าว พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.