Header Ads

คณะศิษยานุศิษย์ วัดโพธาราม พระอารามหลวง จัดบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแก่อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม

    วัดโพธาราม พระอารามหลวง คณะศิษยานุศิษย์ ได้พร้อมใจกันจัดบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายให้แก่อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม โดยกำหนดจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2518 โดยกำหนดวันมรณภาพของ พระธรรมคุณาภรณ์(เช้า​ฐิตปญโญ ป.ธ.9)​ คือวันที่ 10 ตุลาคมให้ใช้ชื่องานว่า" งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม" แต่เดิมมา และต่อมาได้เปลี่ยนชื่องานว่า"วันกตัญญ" มันเป็นงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาราม ที่มรณภาพไปแล้ว ซึ่งท่านเหล่านั้นได้ทำประโยชน์ให้แก่วัดและศาสนาเป็นมรดกตกทอดให้พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาได้พึ่งพาอาศัยมาจนถึงทุกวันนี้ โดยที่ท่านเหล่านั้นได้รักษาศาสนสมบัติของวัดโพธาราม ไว้ทุกวิถีทางดังที่ปรากฏให้ศิษย์รุ่นเก่าและใหม่ได้เห็นและได้รับประโยชน์อยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก​ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธี​ ฝ่ายฆราวาส ณ​ วัดโพธาราม​ พระอารามหลวง​ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ภาพ/ข่าว  ต้อย​รอบรั้วภูธร  ​0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.