Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการสานพลังภาครัฐและสื่อมวลชน แข่งขันกีฬา (ฟุตบอล) เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง ส่วนราชการ & สื่อมวลชน


วันนี้ (30 กันยายน 2562) เวลา 17.30 น.  ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังภาครัฐและสื่อมวลชน จังหวัดนครสวรรค์ โดยจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสานพลังภาครัฐและสื่อมวลชน จังหวัดนครสวรรค์  มีหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างส่วนราชการและสื่อมวลชน และกิจกรรมแข่งขันกีฬา(ฟุตบอล) เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง ส่วนราชการ & สื่อมวลชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแข่งขันฟุตบอล กับทีมสื่อมวลชน จังหวัดนครสวรรค์ ผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมVIP นครสวรรค์ ชนะ ทีมสื่อมวลชนนครสวรรค์ไป 7:2ทั้งนี้การจัดโครงการสานพลังภาครัฐกับสื่อสารมวลชนในพื้นที่ จึงเป็นการสานพลังความรู้ความเข้าใจ และสานพลังแห่งความสามัคคี ระหว่างภาครัฐและสื่อมวลชน ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้มีความถูกต้องเป็นจริงและเที่ยงธรรมเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนครสวรรค์ และสื่อมวลชน เป็นการกระชับมิตรและเสริมความร่วมมือที่ดี ในการสร้างความรู้ความความเข้าใจต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป
ต้อย รอบรั้วปากน้ำโพ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.