Header Ads

ราชบุรี ข่าว - ทหารช่างถวายผ้ากฐิน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ราชบุรี ข่าว - ทหารช่างถวายผ้ากฐิน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

วันที่ 16 ต.ค.62 ที่วัดรางโบสถ์ (สุรารักษ์) ต.ดอนทราย  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี กรมการทหารช่าง ทำพิธีถวายผ้ากฐินประจำปี 62 โดยมี พลตรี มงคล รัตนจันทร์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง ผู้แทนเจ้ากรมการทหารช่าง พร้อม พันเอกหญิง เกยูร ปัญญะบูรณ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินประจำปี 62 ซึ่งกรมการทหารช่างได้ร่วมกับหน่วยที่ขึ้นตรงของกรมการทหารช่างจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา คณะแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารช่าง และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งประเพณีการทอดกฐิน ในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษา

โดยในพิธี รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานจุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย พร้อมกับถวายผ้าห่มพระประธาน เทียนปาฏิโมกข์ และตาลปัตร แก่ประธานสงฆ์ จากนั้นรองเจ้ากรมาการทหารช่าง ได้ถวายผ้าพระกฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลย พร้อมกันรองเจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วย พันเอกหญิง เกยูร  ปัญญะบูรณ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ร่วมถวายบริวารกฐิน, อัฐบริขาร 8 แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้ครองผ้ากฐิน และได้ร่วมถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

สำหรับพิธีถวายผ้ากฐินในครั้งนี้ มีข้าราชการ นายทหาร นายสิบ แม่บ้านทหารช่าง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน โดยยอดเงินบริจาคกฐิน มีจำนวน 621,999 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้ประดิษฐานมั่นคงเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่

/////////////////////////////////////////////////////////////
ข่าวโดย...สุจินต์ นฤภัย(เต้)

ขับเคลื่อนโดย Blogger.